Aalto-universitetets studentkår förebygger coronavirusets spridning – ändringar i öppettider och evenemang

AYY seuraa aktiivisesti viranomaistiedotteita ja ottaa kaikissa toimissaan huomioon jäsenten, vapaaehtoisten, yhdistysten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin. Tiedotetta päivitetään aina, kun uusia toimenpiteitä otetaan käyttöön.
AYY:n toimisto ulkoa

Uppdaterats 14.9.2020

 

AUS följer Finlands regerings, THL:s (Institutet för hälsa och välfärd), undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och regionförvaltningverkets  instruktioner för att förhindra smitta.  Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk. AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet. AUS styrelse återgranskar följande beslut om det uppkommer avvikelser i epidemiutvecklingen. 

 

AUS evenemang

AUS följer statsrådets anvisningar under undantagstillståndet. AUS styrelse har beslutat att från och med den 28 augusti ordnas publikevenemang endast om THL:s (Institutet för hälsa och välfärd), undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och regionförvaltningverkets  anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis kan beaktas.

Under hösten 2020 ordnar AUS enbart sådana evenemang  som till  konceptet, evenemangsplatsen, storleksklassen och deltagarantalet är trygga och möjliggör att evenemangsarrangörer och deltagare kan följa aktuella myndighetsanvisningar.

På AUS evenemang kommer att undvikas  situationer som gör det utmanande att följa säkerhetsavstånd och upprätthålla god handhygien.  Sådana evenemang är till exempel evenemang med riklig alkoholkonsumtion, sjungande nära varandra samt stora folkmassors sammankomster inomhus.

På AUS övervägs evenemangsform och evenemangsarrangemang av producenten.

Förändringar till följande evenemang:

 • Årsfesten AUS10 ordnas den 15 maj 2021. De anmälningar som redan gjorts till årsfesten förblir i kraft utan särskilda åtgärder, men betalda biljetter återbetalas också om man så önskar. Anmälningar tas emot igen i början av 2021.
 • Evenemangen under årsjubileumsveckan flyttas till maj 2021.
 • Kommer inte organiseras som fysiska evenemang: Aalto Afterparty, Otorienteringen, 

  Poli & Dipoli Appro, Stadsorienteringen, ISOsits, International sits, Gulnäbbarnas festsits och sångtävlingssitsen, Teknologtraditionsfesten och sillfrukosten, Mössnedläggning i Dipoli, Hugogalan, Supersillis och Otnäs natt.

Läs mer i meddelandet.

 

Myndigheternas viktigaste rekommendationer gällande evenemang som ordnas inom Aaltogemenskapen 

THL: s  och UKM :s föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygienpraxis rekommenderas att följas. På alla evenemang  ska följande beaktas särskilt noggrant:  

 • Handhygien och möjlighet till handtvätt under hela evenemanget  
 • Att säkerhetsavstånden (1–2 meter) hålls under hela evenemanget genom att vid behov begränsa deltagarantalet.  
 • Inomhusevenemang och  upprätthållandet av hygienen under hela evenemanget  
 • Trånga utrymmen och kösituationer  
 • Aktiviteter som ökar risken för droppsmitta till exempel allsång, skrikande, gruppmotion  

För att kunna spåra smittkedjorna ska det finnas anmälan till  alla evenemang och det lönar sig att anvisa deltagaren om hur hen ska agera i eventuella smittsituationer.  Det rekommenderas att deltagarna påminns om att inte delta på evenemanget vid symptom samt beakta dem som hör till en riskgrupp. Om myndighetsanvisningarna inte kan följas  rekommenderar vi inte att evenemanget ordnas.

 

AUS anvisningar för evenemang som ordnas i Aaltogemenskapen

denna sida hittar du instruktionen som innehåller AUS anvisningar och rekommendationer om evenemangsarrangemang för föreningarna i undantagssituationen. Instruktionen kompletterar myndigheternas och Aalto-universitetets anvisningar och rekommendationer som föreningarna och studenterna ska följa. Arrangören ansvarar alltid för säkerhetsarrangemangen på evenemanget.

 

Besök och resor på AUS

Besök, resor och möten som överenskommits med Aaltos utomstående kan ordnas från och med den 1 augusti.  THL:s och UKM:s anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis rekommenderas att följas.

 

AUS servicebyrå

AUS servicebyrå har förändrade öppettider. Beslut om specialarrangemang och specialöppettider görs på basis av serviceteamets beslut. Öppettiderna meddelas på servicebyråns kontaktuppgiftsida. Du kan fråga om medlemskap eller lokaler som hyrs ut med denna blankett. Om ditt ärende gäller boende kan du ta kontakt med denna blankett.

 

Arbetande på AUS kontor

På AUS kontor rekommenderas distansarbete.

 

AUS evenemangslokaler (i kraft 14.9.2020): 

AUS evenemangslokaler kan användas och det är möjligt att hyra dem enligt servicebyråns anvisningar. 

Det sätts ett maximianvändarantal för lokalanvändningen uträknat enligt säkerhetsavstånden i lokalerna. I lokalerna får inte ordnas evenemang för över 50 personer men användarnatalet som baserar sig på lokalspecifika säkerhetsavstånd kan vara mindre än 50 beroende på lokal. 

AUS har rätt att annullera lokalbokningen, om ett evenemang vars deltagarantal är större än maximiantalet ordnas. En sanktion för förbrytelse mot maximianvändarantalet bifogas till lokalernas användningsregler.
 

Läs noggrannare anvisningar för bokning av AUS evenemangslokaler.
Läs noggrannare evenemangssäkerhetsanvisningar för föreningar inom AUS.

Lokalbokarna skickas ett meddelande där det ombeds att anmäla evenemangsdeltagarantaget samt påminns om THL:s och UKM:s föreskrifter om  säkerhetsavstånd och hygienpraxis. 

Största delen av AUS evenemangslokaler har nyckelkoder och således behövs inte en nyckel  avhämtas separat från byrån. Bokaren ska kontrollera i uppgifterna för den bokade lokalen om lokalens lås fungerar med en dörrkod som fås från TILA-systemet eller om hen separat ska överenskomma om nyckelavhämtning  från AUS kontor. 

Mer information: [email protected]

 

AUS paketbil och släpvagn (Beslutats på AUS styrelsemöte 14/2020)

Paketbilen och släpvagnen har  åter  tagits ibruk för bokningar från och med den 1 juni 2020.  En begränsad mängd bokningar tas emot per vecka så att användningen och nyckelkontrollen kan förverkligas tryggt inom ramen för servicebyråns begränsade öppettider.  

 

AUS bostäder (beslutats på AUS styrelsemöte 14/2020)

Husbasturna har öppnats för boendenas privata bokningar den 1 juni 2020. Betalningsskyldigheten för befintliga bokningar fortsätter från den 1 juni 2020.  Om boenden vill annullera sin egen ordinarie bastutur ska hen säga upp sin tur separat genom att kontakta servicebyrån. Allmänna bastuturer (länkbastu) har annullerats tillsvidare.

Boendenas klubblokaler och övriga gemensamma lokaler som finns i AUS fastigheter har öppnats för boendena den 1 juni 2020. Tvättstugorna kan användas av boendena och den effektiverade städningen fortsätter.

Återbetalningsbegäran av hyran för bostäder där det konstateras Coronasmitta behandlas från fall till fall om boenden hör till en riskgrupp.  Boenden som hör till en medicinsk riskgrupp har även möjlighet till tillfällig flytt mot ett läkarintyg. 

Mer information: Vanliga frågor om booende

 

Sammankomster (för AUS frivilliga, beslutad på AUS styrelsemöte 14/2020)

 • Om du är sjuk eller har symptom får du inte delta i sammankomster. Typiska symptom på COVID-19 kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. 
 • Händerna ska tvättas aktivt. 
 • Säkerhetsavstånd respekteras. 
 • Fysiska sammankomster ordnas enligt statsrådets bestämmelser  
 • Ni beaktar väl också hur de som hör till en riskgrupp kan delta i sammankomsten, så att alla har möjlighet att delta. 
 • Undvik att träffa speciellt riskgrupper minst en vecka efter att ha vistats i en  större grupp.

 

Studier vid Aalto

Aalto-universitetet meddelar om sina åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset på  sin webbplats och i Into. Det är möjligt att få utskrifter på campus, hämta ut böcker från biblioteket och låna material. Studie-och karriärpsykologerna betjänar på distans.

Aalto har en egen lista på vanliga frågor, där man kan hitta svar på sådant man undrar över gällande studierna. AUS har också en  lista på vanliga frågor om hur undantagstillståndet inverkar på studentens vardag.

 

Att skydda sig mot coronaviruset

Studenternas hälsovårdsstiftelse och Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar och information om coronaviruset.   SHVS sköter inte smittsjukdomar, så när symptom uppkommer ska den egna hälsocentralen kontaktas.  Även Aalto-universitetet har samlat  anvisningar på sin webbplats.  Coronaviruset smittar som berörings- och  droppsmitta, så en god handhygien, att hosta i ärmen eller en näsduk och att hålla 1,5 meters avstånd från andra människor förebygger eventuell smitta. AUS påminner om att försiktighetsåtgärderna är oerhört viktiga så att spridningen av coronaviruset kan bromsas. Situationen är säkert ny och utmanande för oss alla, men tillsammans klarar vi det. 

 

Tilläggsinformation: 

Verksamhetsledare Elina Nieminen, tel. 050 520 9415

Styrelseordförande Olli Kesseli, tel. 040 688 7711

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Gorsun uusi sisustus, sohvia ja valoja
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Hyresanvisningarna för AUS lokaler har uppdaterats

På grund av coronaviruset och gemenskapens trygghet har vi varit tvungna att uppdatera användningsbegränsningarna för AUS evenemangslokaler.
Kuvapankki_Sitsit_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkår inhiberar höstens massevenemang

Aalto-universitetets studentkårs styrelse inhiberar höstens stora studentevenemang på grund av coronaviruset. Sitsar, fester, appron och festivaler ordnas inte som fysiska evenemang. AUS utreder möjligheten att ordna alternativa trygga evenemang.
Kuvapankki_Kävelyllä_2
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar i höstens evenemang

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår har beslutat flytta evenemangen för årsfesten AUS10 och årsjubileumsveckan till våren 2021 och ställa in Aalto Afterparty och Otorienteringen. I evenemangen som ursprungligen skulle ordnas i september förväntades flera hundra deltagare, till och med tusen på årsfesten.
#NäeOsaaja-kampanjan kuva
Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkår utmanar arbetsgivarna att öka mångfald i rekryteringen

Aalto-universitetets studentkårs kampanj #näeosaaja uppmanar arbetsgivare att fästa uppmärksamhet vid arbetslivets mångfald och påminner om fördelarna med mångfald i gemenskaperna. Aalto-universitetet är ett internationellt och mångkulturellt universitet och därför önskar studentkåren att det skulle vara lättare för internationella studeranden att få arbete i Finland.