Aalto-universitetets studentkår förebygger coronavirusets spridning – ändringar i öppettider och evenemang

AYY:n toimisto ulkoa

Uppdaterad 26.3. kl. 13:40: redigerade sektioner AUS medlemsservice, AUS evenemang, AUS lokaler som hyrs ut, Sammankomster i Aalto-gemenskapen och Rekommendationer för evenemang som ordnas inom AUS 

Uppdaterad 20.3 kl. 11:00: redigerad sektion AUS lokaler som hyrs ut

Uppdaterad 17.3 kl. 16:45: information om att stänga tvättstugor och bastur bifogats till sektionen AUS bostäder

Uppdaterad 17.3 kl. 14:00: bifogats  sektionen Studier vid Aalto

Uppdaterad 13.3 kl. 18:00: bifogats  sektionen Folksamlingar i Aalto-gemenskapen

 

AUS följer Finlands regerings och Institutet för hälsa och  välfärds (THL) instruktioner för att förhindra smitta. Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk.  AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet.  

 

AUS medlemsservice

AUS servicebyrå är stängd fram till den  1 maj. Tidsintervallet återgranskas senast på AUS styrelsemöte den 14 april 2020. Vi informerar om ärendet den 15 april. Du kommer bara att kunna hämta nycklarna till lägenheten och hyresplatserna samt föreningens post från vårt kontor om du personligen har avtalat i förväg. Vi kommer att tillkännage nyckelhämtningsdatumet separat för flyttdatumet. Du hittar aktuell information och anvisningar på servicebyråns kontaktuppgiftssida. Du kan fråga om medlemskap eller lokaler som hyrs ut med denna blankett eller genom att ringa numret 050 520 9400, vardagar kl. 12–16.  Om ditt ärende gäller boende kan du ta kontakt med denna blankett eller ringa numret 050 520 9410 vardagar kl. 12–16. 

 AUS bostäder

Vi vill skydda våra kunder, anställda och samarbetspartners. Bastur och klubblokaler i AUS fastigheter stängs tillsvidare den 17 mars och redan gjorda lokalbokningar annulleras. Tvättstugorna kan fortsättningsvis användas av invånarna och städningen av dem effektiveras. Kom ihåg att tvätta dina händer innan du använder tvättstugan och när du avlägsnar dig.

Om du bor i en av  AUS bostäder och misstänker att du eller din rumskompis har coronavirus, ta kontakt med oss med denna blankett. Som hyresvärd har AUS inte tillstånd att berätta eller fråga om invånarnas hälsotillstånd utan personens eget tillstånd. Återbetalningsbegäran av hyran för bostäder där det konstateras Coronasmitta behandlas från fall till fall om invånaren hör till en riskgrupp. Invånare som hör till en medicinsk riskgrupp har även möjlighet till tillfällig flytt mot ett läkarintyg. 

AUS evenemang

AUS följer statsrådets anvisningar under undantagsförhållandena: folksamlingar på över 10 personer ordnas inte fram till den 13 april. Publiktillställningar och evenemang som kräver fysisk närvaro ordnas inte fram till den 29 april 2020. Tidsintervallet återgranskas senast på AUS styrelsemöte den 14 april 2020. Vi informerar om ärendet den 15 april 2020. Publikevenemang för över 500 personer ordnas inte fram till den 31 maj 2020.

AUS ordnar en digital Valborg på distans och Valborgstraditionerna strävas att följas i mån av möjlighet. AUS uppmuntrar hela gemenskapen till innovativa sätt för att ordna en trygg Valborg på distans.

AUS10-årsfesten och årsfestveckans evenemang senareläggs till hösten 2020 och det nya datumet informeras så snart som möjligt. Biljettpengarna återbetalas om den nya dagen inte passar. Årsfestdeltagarna kontaktas om ärendet per e-post. Anmälan för inbjudna gäster öppnas på nytt. Den öppna anmälan öppnas vid en  tidpunkt som meddelas senare. 

Besök, resor och möten som överenskommits med Aaltos utomstående ordnas inte fram till den 31 maj 2020. AUS rekommenderar att förbereda sig på att annullera evenemang fram till den 31 maj 2020 och att alla evenemang som ordnas övervägs med allvar. 

AUS lokaler som hyrs ut & paketbil och släpvagn

Alla AUS lokaler som hyrs ut är stängda till den 1 maj. Användningsförbudet gäller även bokare av permanenta turer. Hyreslokalbokningar annulleras för AUS räkning fram till slutet av april och redan betalda lokalbokningar återbetalas. Därefter följs den vanliga annulleringsrätten på 14 dagar.  Du kan även radera din bokning på TILA-systemet genom att logga in med dina Aalto-koder.

Föreningarna ska även följa gällande myndighetsanvisningar i sina egna klubblokaler, som för tillfället förbjuder bland annat folksamlingar på över 10 personer och det är även skäl att undvika onödig vistelse på offentliga platser.

Nya paketbils- eller släpvagnsreservationer tas inte emot för tiden före den 1 maj 2020. AUS tar kontakt med dem som reserverat paketbilen eller släpvagnen om befintliga reservationer måste annulleras.

Tidsintervallet återgranskas senast på styrelsemötet den 14 april 2020. Vi informerar om ärendet den 15 april 2020.

Mer information: [email protected]

Sammankomster i Aalto-gemenskapen

Statsrådet har utlyst undantagsförhållanden och förbjudit offentliga folksamlingar på över 10 personer från och  med den 18 mars. Vi rekommenderar att fysiska sammankomster undviks inom hela gemenskapen och att möten ordnas med distansuppkoppling. Inga sammankomster ordnas  i AUS lokaler eller i allmänna och gemensamma utrymmen i bostadshusen. Endast möten som kräver nödvändig fysisk närvaro kan ordnas efter allvarlig övervägning dock genom att följa uppdaterade myndighetsanvisningar.

Rekommendationer för evenemang som ordnas inom AUS

Statsrådet har utlyst undantagsförhållanden och förbjudit offentliga folksamlingar på över 10 personer från och med den 18 mars. Publiktillställningar och evenemang som kräver fysisk närvaro rekommenderas inte att ordnas fram till den 29 april 2020. Tidsintervallet återgranskas senast på AUS styrelsemöte den 14 april 2020. Vi informerar om ärendet den 15 april. Fram till den 31 maj 2020 rekommenderas inte att ordna publiktillställningar och evenemang för över 500 personer. Besök, resor och möten som överenskommits med Aaltos utomstående rekommenderas inte att ordnas fram till den 31 maj 2020.  AUS rekommenderar att förbereda sig på att annullera evenemang fram till den 31 maj 2020 och att alla evenemang som ordnas övervägs med allvar.

Studier vid Aalto

Aalto-universitetet stänger sina dörrar den 17 mars kl. 20.00. Vi rekommenderar att hämta all nödvändig utrustning för distansstudier från campus före angiven tidpunkt. Aalto-universitetet har stängt under undantagstillståndet, dvs. fram till den 13 april. På tisdag kan man enbart röra sig vid universitetet med passerkort. Om du inte har ett passerkort kan du få ett sådant genom att köpa ett HRT-kort och registrera kortet här.

Universitetets bibliotek har redan stängt den 17 mars.

Under undantagstillståndet ordnas undervisningen på distans. På sidorna My Courses- och Into informeras om kursarrangemangen. Aalto informerar snarast möjligt om tentamensarrangemangen.  Inga förändringar gällande redan planerad distansundervisning och webbtentamina. 

En del utbytesstudenter vid Aalto-universitetet har ombetts återvända hem och Aalto eftersträvar att försäkra att alla utbytesstudier kan avläggas färdigt på distans. Studerande som åkt på utbyte från Aalto har ombetts återvända hem. Aalto kan även stöda återvändandet ekonomiskt. Om utbytesstudenten redan har fått första delen av sitt utbytesstipendium och inte har kunnat åka på utbyte, behöver stipendiet inte återbetalas. Om utbytesuniversitetet inte erbjuder möjlighet till distansstudier kan studenterna anmäla sig till Aaltos kurser.

Att skydda sig mot coronaviruset

Studenternas hälsovårdsstiftelse  och Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar och information om coronaviruset. SHVS sköter inte smittsjukdomar, så när symptom uppkommer ska den egna hälsocentralen kontaktas. Även Aalto-universitetet har samlat anvisningar på sin webbplats. Coronaviruset smittar som berörings- och  droppsmitta, så en god handhygien och att hosta i ärmen eller en näsduk förebygger eventuell smitta. AUS påminner om att försiktighetsåtgärderna är oerhört viktiga så att spridningen av coronaviruset kan bromsas. Situationen är säkert ny och utmanande för oss alla, men tillsammans klarar vi säkert av det.

Mer information

Verksamhetsledare Elina Nieminen, tel. 050 520 9415

Styrelseordförande Olli Kesseli, Tel 040 688 7711

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Pressmeddelande Publicerat:

AUS söker studentrepresentanter för 2020 – Några ansökningarna förlängs

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 oktober 2019 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Några ansökningarna för fyra organ förlängs till den 8 december 2019 kl. 23.59. När förtroendeuppdraget lediganslagits på nytt eller ansökningstiden förlängts beaktas de tidigare sökandena utan nya ansökningar.
AUS styrelsemedlemmar för året 2020
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts. AUS delegation valde styrelse på sitt möte 28.11 utifrån styrelsebildare Olli Kesselis förslag.
Opiskelijoiden liikuntaliiton hallitus 2020
Pressmeddelande Publicerat:

Antti Pentikäinen vald till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL 2020- ”Vi har ett utmärkt år framför oss”!

Antti Pentikäinen från Aalto universitetet valdes idag till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL på förbundsmötet i Jyväskylä.
Vaalipaneelin osallistujat näyttävät kylttejä, joissa lukee JOO
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Studentkårens röstning i full fart

Omröstningen i AUS delegationsval började på måndagen den 28 oktober kl. 12. På torsdag samma vecka var röstningen redan i full gång: över 2000 röster hade givits! Omröstningen pågår fram till tisdagen den 5 november kl. 16.