Vapaaehtoiset

Museojaosto

Museojaoston tehtävänä on ylläpitää, esitellä ja kehittää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan museota ja sen toimintaa.
Polyteekkarimuseo

Museojaoston tehtävänä on ylläpitää, esitellä ja kehittää vuonna 1958 perustettua Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan museota ja sen toimintaa. Museo on ollut remontissa loppuvuodesta 2018 syksyyn 2020 asti. Uuden karhean museon lisäksi myös museojaosto on kokenut mullistuksen. Jatkossa jaoston rakenne muistuttaa muita jaostoja siten, että jaostoon kuuluu n. 5-10 henkilöä, joista kullakin on omat osa-alueensa vastuulla. 

Museojaoston jäsenenä voit olla vastuussa esimerkiksi yhdestä tai useammasta seuraavista osa-alueista: näyttelykierrosten organisointi, sunnuntaipäivystykset, Museotoimikunnan johtaminen, museon tapahtumat,  museon sidosryhmät, kunnossapito ja näyttelynrakennus, opaskoulutukset, viestinä, virkistykset jne. Erityisesti vuodelle 2021 uutena projektina on mahdollista päästä toteuttamaan museon brändiuudistusta.
Tekemistä löytyy mitä erilaisimmilla taidoilla varustetuille ihmisille – saa rakentaa ja purkaa, ideoida uutta ja ylläpitää vanhaa. Kunhan innostusta riittää niin mielekästä ja merkityksellistä tekemistä löytyy kaikille! 

Noin 5-10 hengen vahvuista jaostoa johtaa museojaoston puheenjohtaja. Museolaiset tapaavat säännöllisesti museomaanantaisin, jolloin käydään läpi museon tapahtumia, opitaan uutta ja ylläpidetään museon näyttelyä ja tiloja. 

Museo 2

Museotoimikunta ja opaspooli

Jaoston lisäksi museolla toimii myös erittäin sitoutunut ryhmä vapaaehtoisia museotoimikunnassa, joiden joukossa tärkeinä museon esittelijöinä toimivat museo-oppaat.  Oppaiden joukkoon voi liittyä kuka vain vuosikurssista tai opintosuunnasta riippumatta.

Museotoimikunnan jäsenenä voit mm. ryhtyä museon oppaaksi tai osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen, sekä toimia museon sunnuntaipäivystysten järjestäjänä n. kerran lukukaudessa. Toimikunnan jäsenenä voit myös kiinnostuksestasi riippuen osallistua esimerkiksi näyttelyn uudistamiseen ja kehittämiseen tai vaikka avustaa erilaisissa nikkarointitehtävissä. Museo on tekijöidensä näköinen ja se ei nimestään huolimatta ole jumahtanut menneeseen vaan katsoo aina myös tulevaisuuteen. Museotoimikuntaan voi hakea kuka tahansa Aallon opiskelija omasta koulutusalasta huolimatta!

Oppaaksi kasvaminen vie yleensä lukukauden verran, koulutukseen pääsee sujuvasti mukaan lukukausien alussa tai kun innostus herää. Opastehtävissä kaikki kielitaito on eduksi, museon esitteleminen englanniksi on jo kauan ollut osaavien oppaiden arkea.

Marmontoimikunta

Marmon on AYY:n omistama arvokas ja historiallinen avoauto vuodelta 1927, jota on käytetty vuosikymmenten aikana ylioppilaskunnan tapahtumissa ja tempauksissa. Marmonia ylläpitää marmonjaosto, joka koostuu 4-8 vapaaehtoisesta. Marmonjaostossa pääsee osallistumaan mm. auton kuljettajatehtäviin, huoltotöihin ja viestinnällisiin tehtäviin. Aiempaa osaamista marmonista tai museoajoneuvoista ei tarvitse olla, vaan  pitkäaikaiset marmon-aktiivit perehdyttävät uudet toimikuntalaiset auton ja perinteen saloihin. 

Museo 1
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu