Päivittyvä koronatiedote: palvelutoimisto auki vain muuttajille ja kertavuokrattavat tilat edelleen kiinni

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ehkäisee koronaviruksen leviämistä – muutoksia aukioloaikoihin ja tapahtumiin. AYY seuraa viranomaisohjeistusta säännöllisesti ja päivittää omia toimenpiteitään ja rajoituksiaan tarvittaessa, muutokset päivitetään tähän tiedotteeseen. AYY ottaa kaikissa koronatoimissaan huomioon jäsenten, vapaaehtoisten, yhdistysten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin. 

Uusin päivitys 16.2.: Päivitetty tiedotteen muotoilua. Kertavuokrattavat tilat pysyvät suljettuna 7.3. asti.
AYY:n toimisto ulkoa

Julkaistu 13.3.2020, päivitetty 16.2.2021

AYY seuraa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), sosiaali- ja terveysministeriön (STM), aluehallintovirastojen (AVI), pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ohjeita tartuntojen estämiseksi. AYY seuraa viranomaisohjeistusta säännöllisesti ja päivittää omia toimenpiteitään ja rajoituksiaan tarvittaessa, muutokset päivitetään tähän tiedotteeseen. AYY ottaa kaikissa koronatoimissaan huomioon jäsenten, vapaaehtoisten, yhdistysten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin. 

 

AYY:n tapahtumat

Voimassa oleva ohjeistus:
AYY ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia. AYY ei suosittele kuin välttämättömien, korkeintaan 10 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen viranomaisohjeistusta. (AYY:n hallituksen päätös 30.11.2020)

Aiemmat ohjeistukset:

 • Syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana AYY järjestää pääsääntöisesti vain tapahtumia, jotka ovat konseptinsa, tapahtumapaikkansa, kokoluokkansa ja osallistujamääränsä puolesta turvallisia ja mahdollistavat sen, että tapahtuman järjestäjät ja osallistujat voivat noudattaa ajankohtaisia viranomaisten antamia ohjeistuksia.  
 • 23.11. alkaen AYY ei järjestä yli 20 henkilön yleisötapahtumia, eikä yleisötapahtumia, joita ei ole erikseen hyväksytty hallituksen kokouksessa. AYY suosittelee kasvomaskien käyttämistä yleisötilaisuuksissa sekä kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. AYY ei suosittele yli 10 henkilön yksityistilaisuuksien järjestämistä HUS:n suosituksen mukaisesti.
 • AYY:n hallitus on päättänyt, että 28.8.2020 alkaen yleisötilaisuuksia järjestetään vain huomioiden Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä aluehallintovirastojen ohjeistamat turvaetäisyydet sekä hygieniakäytännöt. AYY:n tapahtumissa tullaan välttämään tilanteita, jotka tekevät turvavälien noudattamisen ja hyvän käsihygienian ylläpidon haastavaksi. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi runsasta alkoholinkäyttöä, lähekkäin laulamista tai suurten ihmismassojen kokoontumista sisätiloissa sisältävät tapahtumat.
 • AYY:llä harkintaa tapahtuman muodosta ja järjestelyistä tekee tuottaja. 

Tiedotetut muutokset AYY:n tuleviin tapahtumiin: 

 • AYY10 -vuosijuhla siirretään ajankohtaan 15.5.2021 
 • AYY10 -vuosijuhlaviikon tapahtumat siirretään toukokuulle 2021 
 • Syksyllä 2020 ei järjestetä fyysisesti: Aalto Afterparty, Otasuunnistus, Polin & Dipolin Approt, Stadisuunnistus, ISOsitsit, International sitsit, Fuksien juhlasitsit ja laulukilpailusitsit, Teekkariperinnejuhla ja sillis, Lakinlaskijaiset Dipolissa, Hugo-gaala, Supersillis, Otaniemen yö

Lue lisää peruutuksista tiedotteestamme.

 

AYY:n ohjeistus yhdistyksille sekä Aalto-yhteisössä järjestettäviin tapahtumiin

Voimassa oleva ohjeistus:

AYY ei suosittele yleisötapahtumia järjestettäväksi Aalto-yhteisössä. AYY ei suosittele kuin välttämättömien, korkeintaan 10 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen viranomaisohjeistusta.

Aiemmat ohjeistukset

 • 30.11. alkaen kaikkia ei-välttämättömiä kokoontumisia Aalto-yhteisössä ja AYY:n kiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä tiloissa suositellaan välttämään viranomaisten ohjeita noudattaen. AYY:n järjestöille suunnattu ohjeistus turvallisten tapahtumien järjestämiseen koronavirusepidemian aikana löytyy tältä sivulta (päivitetty 29.1.). Ohjeistus täydentää viranomaisten  ja Aalto-yliopiston ohjeita ja suosituksia, joita järjestöjen ja opiskelijoiden on noudatettava. Tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ovat aina järjestävän tahon vastuulla.
 • Tärkeimmät viranomaisten suositukset Aalto-yhteisössä järjestettäviin tapahtumiin liittyen

THL:n ja OKM:n ohjeistamia turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä suositellaan noudatettavan. Kaikissa tapahtumissa tulee huomioida erityisen tarkasti:  

 • Käsihygienia ja käsien pesun mahdollistaminen läpi tapahtuman  
 • Turvaetäisyyksien (1-2 metriä) säilyttäminen koko tapahtuman ajan tarvittaessa esimerkiksi rajaamalla osallistujamäärää  
 • Sisätiloissa järjestettävät tapahtumat ja hygienian ylläpitämistä koko tapahtuman ajan  
 • Ahtaat tilat ja jonotustilanteet  
 • Aktiviteetit, jotka lisäävät pisaratartunnan riskiä esim. yhteislaulaminen, huutaminen, ryhmäliikunta  

Tartuntaketjujen jäljittämiseksi jokaiseen tapahtumaan tulee olla ilmoittautuminen, ja osallistujia kannattaa ohjeistaa kuinka toimia mahdollisessa tartuntatilanteessa.  Osallistujia on suositeltava muistuttaa siitä, että tapahtumaan ei osallistuta oireisena, sekä ottamaan huomioon riskiryhmiin kuuluvat. Mikäli viranomaisten antamia turvallisuusohjeita ei voida noudattaa, emme suosittele tapahtuman järjestämistä.

 

AYY:n kertavuokrattavat tilat

Voimassa oleva ohjeistus:

Kaikki AYY:n kertavuokrattavat tilat ovat suljettu 7.3. asti ja olemassa olevat varaukset perutaan AYY:n toimesta. Asiaa käsitellään uudestaan viimeistään viikolla 8 sitä mukaa kun pääkaupunkiseudun koronarajoituksia päivitetään. AYY:n hallitus viestii kertavuokrattavien tilojen käytöstä viimeistään viikolla 9.  Kertavuokrattavien tilojen varaukset perutaan AYY:n toimesta maaliskuun 7. päivään asti.

Aiempi ohjeistus:

 • Kertavuokrattavien tilojen varaukset perutaan AYY:n toimesta helmikuun 7. päivään asti. Päätöstä uudelleenarvioidaan viimeistään viikolla 5 hallituksen toimesta.  
 • Kaikki AYY:n kertavuokrattavat tilat suljetaan 30.11.2020 alkaen toistaiseksi.  
 • Tilojen käyttöön on asetettu maksimikäyttäjämäärä turvavälien toteutumisen mukaan. Tiloissa ei ole lupa järjestää yli 20 hlö tapahtumia, mutta tilakohtaiset turvaväleihin perustuvat käyttäjämäärät voivat olla tilasta riippuen myös pienempiä kuin 20. 
 • AYY:llä on oikeus perua tilan varaus, mikäli tilassa ollaan järjestämässä tapahtuma, jossa on tätä maksimimäärää suurempi osallistujamäärä. Tilojen käyttösääntöihin lisätään sanktio tilan maksimikäyttäjämäärän rikkomisesta. 
 • Tilan varanneille lähetetään viesti, jossa pyydetään ilmoittamaan tapahtuman osallistujamäärä sekä muistutetaan THL:n ja OKM:n ohjeistamista turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. 

Lue päivitetyt ohjeet AYY:n vuokrattavien tilojen varauksesta.
Lue tarkemmat tapahtumaturvallisohjeet AYY:n piirissä toimiville yhdistyksille.

Suurimmassa osassa AYY:n vuokratiloissa on käytössä avainkoodi, eikä avainta tarvitse erikseen hakea toimistolta. Varaajan tulee tarkistaa varatun tilan tiedoista, toimiiko tilan lukitus TILA-järjestelmästä saatavalla ovikoodilla vai tuleeko hänen sopia erikseen avaimen hakemisesta AYY:n toimistolta. 

Lisätietoa: [email protected]

 

AYY:n palvelutoimisto

30.11. alkaen muuttajat pääsevät hakemaan avaimet muuttopäivinä, mutta muilta palvelutoimisto on suljettu.

Päätökset erityisjärjestelyistä ja -aukioloista tehdään palvelutiimin päätöksin. Aukioloajoista viestitään palvelutoimiston yhteystietosivulla. Voit kysyä jäsenyydestä tai vuokrattavista tiloista lomakkeella. Jos asiasi koskee asumista, voit ottaa yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

AYY:n pakettiauto ja peräkärry

AYY on ottanut 1.6.2020 alkaen varauksia pakettiautoon ja peräkärryyn. Varauksia otetaan vastaan rajattu määrä viikkoa kohden, jotta käyttö ja avainhallinta on mahdollista toteuttaa turvallisesti palvelutoimiston rajattujen aukioloaikojen puitteissa.

AYY:n asunnot

Kaikkia ei-välttämättömiä kokoontumisia Aalto-yhteisössä ja AYY:n kiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä tiloissa suositellaan välttämään viranomaisten ohjeita noudattaen

 • Asukkaiden saunat avataan 1.2. alkaen toistaiseksi henkilökohtaisten varausten osalta. Lenkkisaunavuorot on edelleen toistaiseksi peruttu.
 • Asukkaiden kerhotilojen käyttöä suositellaan vältettävän. 
 • Pyykkituvat ovat asukkaiden käytössä ja niiden tehostettua siivousta jatketaan.  

Vuokranpalautuspyyntöjä asunnoista, joissa todetaan koronatartunta, käsitellään tapauskohtaisesti, mikäli asukas kuuluu riskiryhmään. Lääketieteellisesti riskiryhmään kuuluvilla asukkailla on mahdollisuus myös väliaikaiseen poismuuttoon lääkärintodistuksen perusteella. 

Lisätietoa: Asuminen UKK

 

Opinnot Aallossa

Aalto-yliopisto tiedottaa itse toimenpiteistä koronan leviämisen estämiseksi Aallon sivuilla ja Into:ssa. Kampuksella on mahdollista tulostaa, noutaa kirjoja kirjastosta ja saada materiaaleja lainaksi. Opinto- ja urapsykologien palvelut ovat saatavissa etänäHuomaa, että Aalto-yliopisto suosittelee välttämään oleskelua kampuksen yleisissä sisätiloissa ja muistuttaa maskin käytöstä.

Kampuksen rakennusten ajantasaiset aukioloajat löydät täältä. Muistathan myös kampuksella ja opiskelijaravintoloissa pitää huolta turvaväleistä.

Aallolla on oma usein kysyttyjen kysymysten lista, josta voi löytää vastauksia opintoihin liittyviin mieltä askarruttaviin asioihin. AYY:llä on myös usein kysyttyjen kysymysten lista poikkeustilan vaikutuksista opiskelijan arkeen.

Suojautuminen koronavirukselta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat julkaisseet ohjeita ja tietoa koronaviruksesta. YTHS ei hoida tartuntatauteja, joten oireiden ilmetessä tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Myös Aalto-yliopisto on koonnut ohjeita omille sivuilleen. Koronavirus tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana, joten hyvästä käsihygienasta huolehtiminen, yskiminen hihaan tai nenäliinaan sekä vähintään 1,5 metrin etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin ehkäisee mahdollisia tartuntoja. AYY muistuttaa, että varotoimet ovat erittäin tärkeitä, jotta koronaviruksen leviämistä saadaan hidastettua. Tilanne on varmasti kaikille haastava, mutta yhdessä selviämme siitä varmasti. 

Miten toimia jos epäilet koronavirustartuntaa?

1. Uudenmaan asukkaat voivat täyttää oirearvion sekä varata ajan koronatestiin Koronabotista, Helsinkiläiset voivat varata ajan Omaolo-palvelussa. Ajanvarausta varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

2. Voit soittaa oman kuntasi koronaneuvontapuhelimeen tai kunnan ohjeiden mukaisesti terveysasemalle sen aukioloaikoina.  

Koronavirusnäyte otetaan, jos 14 vuorokauden sisällä ennen hoitoon hakeutumista on alkanut:

 • akuutti hengitystieinfektio (yksi oire riittää: kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju/makuaistin menetys) tai
 • ripuli/vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä

 

Työskentely AYY:n toimistolla 

Etätyösuositus on voimassa.

Vierailut ja matkat AYY:llä 

Vierailuja, matkoja ja Aallon ulkopuolisten kanssa sovittuja tapahtumia voidaan järjestää 1.8.2020 alkaen. THL:n ja OKM:n ohjeistamia turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä suositellaan noudatettavan.

Ohjeet turvalliseen kokoontumiseen (AYY:n vapaaehtoisille)

AYY ei suosittele yleisötapahtumia järjestettäväksi Aalto-yhteisössä. AYY ei suosittele kuin välttämättömien, korkeintaan 10 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen viranomaisohjeistusta.

Aiempi ohjeistus:

(AYY:n vapaaehtoisille, päätetty AYY:n hallituksen kokouksessa 14/2020) 

 • Oireilevana tai sairaana ei saa osallistua kokoontumisiin. COVID-19 tyypilliset oireet voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. 

 • Käsiä pestään aktiivisesti 

 • Turvavälejä kunnioitetaan 

 • Fyysiset kokoontumiset valtioneuvoston määräysten mukaisesti.  

 • Huomioittehan myös, miten riskiryhmään kuuluva voi osallistua tapaamiseen, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua. 

 • Vältä isossa porukassa oleilun jälkeen vähintään viikon ajan erityisesti riskiryhmien tapaamista 

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Elina Nieminen, puh. 050 520 9415

Hallituksen puheenjohtaja Milja Leinonen, 040 0292280

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lisää tästä aiheesta

Kuvapankki_Tiedonhaku_1
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY:n sähköpostilistapalvelu list.ayy.fi päivittyy 14. joulukuuta.

AYY:n yhdistyksille tarjoama sähköpostilistapalvelu list.ayy.fi päivitetään uuteen versioon. Tämän seurauksena palvelussa on noin tunnin mittainen käyttökatko 14. joulukuuta klo 20:00 – 21:00.

Kuvassa videon kuvauspäivältä AYY:n airue
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkuetta ei järjestetä tänä vuonna fyysisesti – tilalla videotervehdys

Perinteisesti itsenäisyyspäivänä järjestettävä opiskelijoiden soihtukulkue jää tänä vuonna välistä koronaviruksen takia. Tilalla nähdään pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen videotervehdys, joka julkaistaan itsenäisyyspäivänä 6.12.
kuvituskuva, jossa naisoletettu on ojentanut kätensä kohti kameraa
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY työskentelee syrjimättömän ja kaikille turvallisen Aalto-yhteisön eteen

Viime viikonloppuna bloggaaja Natalia Salmelan instagram-tilillä julkaistuun avaukseen tuli valtavasti kommentteja kokemuksista naisvihamielisistä perinteistä ja toiminnasta teekkarikulttuurissa. AYY:n tavoite on kitkeä kaikki syrjivä toiminta ja perinteet Aalto-yhteisöstä.
Kuvassa juuri valittu vuoden 2021 hallitus
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus vuodelle 2021 on valittu

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan torstaina 26.11.2020 AYY:n hallituksen vuodelle 2021. Hallitus valittiin hallituksen muodostajan, Milja Leinosen, esityksen mukaisesti. Kokouksessa valittiin myös edustajiston varapuheenjohtajiksi Noora Torpo ja Petra Ekroos.