Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi – OSAA HAUISTA JATKETTU

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja vuodelle 2022. Haku aukeaa 8.11.2021 ja päättyy 30.11.2021 klo 23.59.

OSAA HAUISTA JATKETTU 6.12. 23.59 asti.
Hae hallopediksi

6.12.2021 23.59 asti jatketut haut

 

Toimielin

Jäsenet+varajäsenet

   

Aalto-yliopisto

 

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea

4+4+4

Tutkintolautakunta

3+3

Kielikeskuksen ohjausryhmä

3+3

Ravintolatoimikunta

3+3

Aalto Junior -ohjausryhmä

1+1

Aalto Juniorin strateginen johtoryhmä

1+1

Aalto Ventures Programin strateginen johtoryhmä

1+1

Aalto Design Factoryn strateginen johtoryhmä

1+1

   

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea

4+4

Elokuvataiteen koulutusneuvosto

3+3

Muotoilun ja muodin koulutusneuvosto

3+3

Taiteen ja median koulutusneuvosto

3+3

   

Kauppakorkeakoulu BIZ

 

Kauppatieteen akateeminen komitea

4+4

Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä

1+1

Master's Programme Committee in Business Analytics

1+1

Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development

1+1

Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World

1+1

   
   

Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC

 

Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä

1

Degree Programme committee for Automation and Electrical Engineering

3+3

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

3+3

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta

4+4

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä

1+1

   

Insinööritieteiden korkeakoulu ENG

 

Insinööritieteiden akateeminen komitea

4+4

Insinööritieteiden koulutusneuvosto

3+3

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

4+4

Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä

3+3

   

Perustieteiden korkeakoulu SCI

 

Tuotantotalouden maisteriohjelman koulutusneuvosto

3+3

Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta (SCITEC)

2+2

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä 

1+1

   

Yhteiset ohjelmat

 

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG)

4+4

Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)

4+4

Creative Sustainability -ohjausryhmä

1+1

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG)

3+3

IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI)

3+3

Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto

2+2

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja vuodelle 2022. Haku aukeaa 8.11.2021 ja päättyy 30.11.2021 klo 23.59. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 23.12.2021 mennessä.

Hakeminen tapahtuu suomen, ruotsin tai englannin kielellä osoitteesta beta.halloped.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Ohjeita hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta https://www.ayy.fi/fi/opiskelijaedustajat.

Lähtökohtaisesti hakukelpoisia ovat kaikki Aalto-yliopiston läsnäolevat perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat. Korkeakoulujen alaisiin toimielimiin hakukelpoisia ovat kyseisen korkeakoulun opiskelijat. Koulutusohjelmakohtaisiin toimielimiin haetaan lähtökohtaisesti kyseisen ohjelman opiskelijoita, mutta myös muiden saman korkeakoulun opiskelijoiden tai muuten perustellusti ohjelmaan liittyvien opiskelijoiden hakemuksia otetaan mielellään vastaan.

Päätösesitystä tehtäessä kuullaan ylioppilaskunnan piirissä toimivia yhdistyksiä. Hakijoiden nimet ja hakemukset voidaan luovuttaa yhdistysten toimijoille ja ylioppilaskunnan nimeämille hallopedvastaaville valintasuosituksien antamiseksi.

Ylioppilaskunta korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta, ja toivommekin hakijoiksi niin kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, eri sukupuolten edustajia kuin opiskelijoita mistä tahansa muustakin taustasta.

Valintakriteerit 

Valintapäätökset tehdään hakulomakkeeseen kirjoitettujen hakemusten perusteella. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi hakijan sähköpostiosoite, koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Mikäli pyrit vain varsinaiseksi tai vain varajäseneksi, mainitse siitä hakemustekstissä; pelkkä hakulomakkeen valintaruutu ei sido valintapäätöstä.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Kerro hakemuksessasi tiiviisti, mitä haluaisit kehittää Aalto-yliopistossa, korkeakoulussasi tai siinä yksikössä, johon haet opiskelijaedustajaksi.

Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Etenkin akateemisten asiain komiteoiden valinnoissa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, järjestön opintovastaavana tai vastaavana toimimisesta, mutta halu ja motivaatio toimia opiskelijoiden eteen ehdottomasti riittää.

Otaniemessä 4.11.2021
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 

Lisätietoja ja apua hakemiseen:

Teemu Palkki
[email protected]
Vaikuttamisen asiantuntija, koulutuspolitiikka

Touko Heikkinen
[email protected]
Hallintoassistentti

Hallinnon opiskelijaedustajat 2022

 
Toimielin Jäsenet+varajäsenet
   

Aalto-yliopisto

 
Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 4+4+4
Tutkintolautakunta 3+3
Kielikeskuksen ohjausryhmä 3+3
Ravintolatoimikunta 3+3
Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 1+1
Aalto Junior -ohjausryhmä 1+1
Aalto Juniorin strateginen johtoryhmä 1+1
Aalto Ventures Programin strateginen johtoryhmä 1+1
Aalto Design Factoryn strateginen johtoryhmä 1+1
Tohtorinkoulutuksen työryhmä (DEWG) 1+1
Tutkimuksen ohjausryhmä (ReSG) 1+1
Unite! Alliance Academic Forum 2
   

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS

 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 4+4
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Leadership Team (huom! 2 v. kausi) 1
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä 2+2
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin koulutusneuvosto 3+3
Elokuvataiteen koulutusneuvosto 3+3
Muotoilun ja muodin koulutusneuvosto 3+3
Taiteen ja median koulutusneuvosto 3+3
Bachelor’s Programme in Design -koulutusneuvosto 2+2
   

Kauppakorkeakoulu BIZ

 
Kauppatieteen akateeminen komitea 4+4
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä 2+2
Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä 1+1
Master's Programme Committee in Business Analytics 1+1
Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development 1+1
Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World 1+1
   

Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM

 
Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3
Kemian tekniikan koulutusneuvosto 3+3
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä 1+1
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinointiryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä 2+2
   

Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC

 
Sähkötekniikan akateeminen komitea 4+4
Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto 3+3
Degree Programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology 3+3
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta 4+4
Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä 1+1
   

Insinööritieteiden korkeakoulu ENG

 
Insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4
Insinööritieteiden koulutusneuvosto 3+3
Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä 4+4
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä 3+3
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä 3+3
   

Perustieteiden korkeakoulu SCI

 
Perustieteiden akateeminen komitea 4+4
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 4+4
Informaatioverkostojen maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Matematiikan ja operaatiotutkimuksen maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Teknillisen fysiikan maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Tuotantotalouden maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta (SCITEC) 2+2
Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä  1+1
   

Yhteiset ohjelmat

 
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) 4+4
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4
Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 3+3
IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 3+3
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3
Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto 2+2

 

Lue lisää opiskelijaedustajista

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat Aallon opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

visuaalinen_viestinta
Ajankohtaista, Rekrytointi Julkaistu:

AYY hakee visuaalisen viestinnän asiantuntijaa

Aalto-ylioppilaskunnan ylioppilaskunta (AYY) hakee visuaalisen viestinnän asiantuntijaa tekemään monipuolista visuaalista sisältöä ylioppilaskunnan tapahtuma-, vaikuttamis- ja palveluviestintään! Haku tehtävään on auki 19.12.2021 saakka.
Diversity December
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Diversity December

Keskustelemme yhteisömme moninaisuudesta sekä syrjinnän eri muodoista osana Diversity December -kampanjaamme. Tässä kampanjan aikana täydentyvässä ja päivittyvässä blogissa voit syventyä aiheeseen ja taustoihin lisää.
Kuvassa AYY:n hallitus vuodelle 2022
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY:n vuoden 2022 hallitus on valittu

Kokouksessaan 1.12.2021 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi hallituksen muodostajan, Otto Usvajärven, esityksen hallituskokoonpanosta vuodelle 2022. Kokouksessa valittiin myös tuoreen edustajiston varapuheenjohtajat.
A woman with a christmas tree hat giving advices on the desk to a toy elf
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Joulun ja vuodenvaihteen UKK

Jäsenpalvelut ja palvelutoimistomme ovat lomalla 18.12.-2.1.2022., jolloin emme vastaa viesteihin. Toimistomme on suljettu myös itsenäisyyspäivänä 6.12. sekä loppiaisen jälkeisenä perjantaina 7.1.2022. Puhelinpalvelumme on avoinna 20.12.-22.12. ja 29.12.-30.12. klo 12-16 ja 31.12. klo 12-15.