Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi – OSAA HAUISTA JATKETTU

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja. Haku vuodelle 2023 aukeaa 14.11.2022
OSAA HAUISTA ON JATKETTU 6.12.2022 klo 23.59 asti.
Hae hallopediksi Apply to become a student representative  Sök till studentrepresentant
6.12.2022 asti jatketut haut  
Toimielin Jäsenet+ varajäsenet
   
Aalto-yliopisto  
Aalto Design Factoryn Strateginen johtoryhmä 1+1
Aalto Ventures programin strateginen johtoryhmä 1+1
Kielikeskuksen ohjausryhmä 3+3
Ravintolatoimikunta 3+3
Tutkintolautakunta 3+3
   
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS  
Elokuvataiteen koulutusneuvosto 3+3
Muotoilun koulutusneuvosto 3+3
Taiteen ja median koulutusneuvosto 3+3
   
Kauppakorkeakoulu BIZ  
Kauppatieteiden akateeminen komitea 4+4
Master's Programme Comittee in Business Analytics 1+1
Master's Programme Comittee in People Management and Organizational Development 1+1
Master's Programme Comittee in Strategic Management in a Changing World 1+1
Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjausryhmä 1+1
   
Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM  
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3
Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä 2+2
Kemian tekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus-, ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä) 1+1
   
Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC  
Degree programme Committee for Automation and Electrical Engineering. 3+3

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

3+3
Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1
   
Insinööritieteiden korkeakoulu ENG  
insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4
Insinööritieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuus-,monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä) 2+2
   
Perustieteiden korkeakoulu SCI  
Matematiikan ja operaatiotutkimuksen maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta (SCITEC) 4
Teknillisen fysiikan maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä) 1+1
   
Yhteiset Ohjelmat  
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) 4+4
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4
Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 3+3
IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 3+3
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3
Urban studies and planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto 2+2

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja vuodelle 2023. Haku aukeaa 14.11.2022 ja päättyy 30.11.2022 klo 23.59. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 23.12.2022 mennessä.

Hakeminen tapahtuu suomen, ruotsin tai englannin kielellä osoitteesta beta.halloped.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Ohjeita hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta https://www.ayy.fi/fi/opiskelijaedustajat.

Lähtökohtaisesti hakukelpoisia ovat kaikki Aalto-yliopiston läsnäolevat perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat. Korkeakoulujen alaisiin toimielimiin hakukelpoisia ovat kyseisen korkeakoulun opiskelijat. Koulutusohjelmakohtaisiin toimielimiin haetaan lähtökohtaisesti kyseisen ohjelman opiskelijoita, mutta myös muiden saman korkeakoulun opiskelijoiden tai muuten perustellusti ohjelmaan liittyvien opiskelijoiden hakemuksia otetaan mielellään vastaan.

Päätösesitystä tehtäessä kuullaan ylioppilaskunnan piirissä toimivia yhdistyksiä. Hakijoiden nimet ja hakemukset voidaan luovuttaa yhdistysten toimijoille ja ylioppilaskunnan nimeämille hallopedvastaaville valintasuosituksien antamiseksi.

Ylioppilaskunta korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta, ja toivommekin hakijoiksi niin kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, eri sukupuolten edustajia kuin opiskelijoita mistä tahansa muustakin taustasta.

Valintakriteerit 

Valintapäätökset tehdään hakulomakkeeseen kirjoitettujen hakemusten perusteella. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi hakijan sähköpostiosoite, koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Mikäli pyrit vain varsinaiseksi tai vain varajäseneksi, mainitse siitä hakemustekstissä; pelkkä hakulomakkeen valintaruutu ei sido valintapäätöstä.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Kerro hakemuksessasi tiiviisti, mitä haluaisit kehittää Aalto-yliopistossa, korkeakoulussasi tai siinä yksikössä, johon haet opiskelijaedustajaksi.

Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Etenkin akateemisten asiain komiteoiden valinnoissa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, järjestön opintovastaavana tai vastaavana toimimisesta, mutta halu ja motivaatio toimia opiskelijoiden eteen ehdottomasti riittää.

Otaniemessä 10.11.2022
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 

Lisätietoja ja apua hakemiseen:

Teemu Palkki
Vaikuttamisen asiantuntija, koulutuspolitiikka
[email protected]

Riku-Petteri Kyllönen
projektityöntekijä
[email protected]

Hallinnon opiskelijaedustajat 2023

 
Toimielin Jäsenet+varajäsenet
   

Aalto-yliopisto

 
Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 4+4+4
Tutkintolautakunta 3+3
Kielikeskuksen ohjausryhmä 3+3
Ravintolatoimikunta 3+3
Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustoimikunta (EDI-komitea) 1+1
Aalto Junior -ohjausryhmä 1+1
Aalto Juniorin strateginen johtoryhmä 1+1
Aalto Ventures Programin strateginen johtoryhmä 1+1
Aalto Design Factoryn strateginen johtoryhmä 1+1
Tutkimuksen ohjausryhmä (ReSG) 1+1
Unite! Alliance Academic Forum 2
Radical Creativity -kehityshankkeiden ohjausryhmä 1
Kestävä kampus- tiimi 1
   

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS

 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 4+4
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä 2+2
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin koulutusneuvosto 3+3
Elokuvataiteen koulutusneuvosto 3+3
Muotoilun koulutusneuvosto 3+3
Taiteen ja median koulutusneuvosto 3+3
Bachelor’s Programme in Design -koulutusneuvosto 2+2
   

Kauppakorkeakoulu BIZ

 
Kauppatieteen akateeminen komitea 4+4
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä 2+2
Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä 1+1
Master's Programme Committee in Business Analytics 1+1
Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development 1+1
Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World 1+1
   

Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM

 
Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3
Kemian tekniikan koulutusneuvosto 3+3
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä 1+1
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinointiryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä 2+2
   

Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC

 
Sähkötekniikan akateeminen komitea 4+4
Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto 3+3
Degree Programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology 3+3
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta 4+4
   

Insinööritieteiden korkeakoulu ENG

 
Insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4
Insinööritieteiden koulutusneuvosto 3+3
Insinööritieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä 4+4
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä               3+3
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä 3+3
   

Perustieteiden korkeakoulu SCI

 
Perustieteiden akateeminen komitea 4+4
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 4+4
Informaatioverkostojen maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Matematiikan ja operaatiotutkimuksen maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Teknillisen fysiikan maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Tuotantotalouden maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta (SCITEC) 4
Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä 1+1
   

Yhteiset ohjelmat

 
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) 4+4
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4
Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 3+3
IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 3+3
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3
Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto 2+2

 

Lue lisää opiskelijaedustajista

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat Aallon opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Kuvassa ihmiset pitävät äänestyslappuja
Ajankohtaista, Rekrytointi Julkaistu:

Edustajistovaalit syksyllä 2023: hae keskusvaalilautakuntaan!

2023 syksynä valitaan jälleen AYY:n ylin päättävä elin, eli 45-henkinen edustajisto. Edustajistovaalien järjestäminen ei kuitenkaan käy itsestään, joten tekijöitä tarvitaan. Tahtoisitko juuri sinä tehdä AYY:n seuraavista edustajistovaaleista vuonna 2023 aiempaa näkyvämmät, puhuttelevammat ja osallistavammat?
Rantasauna and hot tub covered in snow in winter sun.
Ajankohtaista Julkaistu:

Saunomismahdollisuus jälleen Rantasaunalla 16.1.2023 alkaen

Edustajiston toiveen mukaisesti Rantasaunaa voi varata taas saunomiskäyttöön 16.1.2023 alkaen. Kustannusten nousun vuoksi saunan vuokrahintoja on korotettu. Aiemmin tehdyn varauksen voi perua veloituksetta.
Kuvassa ihmiset pitävät äänestyslappuja
Ajankohtaista Julkaistu:

Hae AYY:n eduskuntavaalityöryhmään!

Eduskuntavaalit tulevat, oletko valmis? Ensi vuoden huhtikuussa äänestetään opiskelijoiden tulevaisuuden suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tule mukaan järjestämään ensi keväälle tempauksia, joissa haastetaan tulevia päättäjiä, tuodaan vaalit lähemmäksi opiskelijaa ja tehdään Aallon opiskelijoiden ääni kuulluksi!
A huge snowy tree in the cold winter snow.
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY torjuu energiakriisiä - saunoja suljetaan talvikaudeksi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asukassaunavuorot ja kertavuokrattavien tilojen saunat suljetaan 1.1.-31.3.2023 energiansäästösyistä. AYY säästää energiaa myös esimerkiksi laskemalla rappukäytävien ja varastojen lämpötilaa.