Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi – OSAA HAUISTA JATKETTU

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja vuodelle 2022. Haku aukeaa 8.11.2021 ja päättyy 30.11.2021 klo 23.59.

OSAA HAUISTA JATKETTU 6.12. 23.59 asti.
Hae hallopediksi

6.12.2021 23.59 asti jatketut haut

 

Toimielin

Jäsenet+varajäsenet

   

Aalto-yliopisto

 

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea

4+4+4

Tutkintolautakunta

3+3

Kielikeskuksen ohjausryhmä

3+3

Ravintolatoimikunta

3+3

Aalto Junior -ohjausryhmä

1+1

Aalto Juniorin strateginen johtoryhmä

1+1

Aalto Ventures Programin strateginen johtoryhmä

1+1

Aalto Design Factoryn strateginen johtoryhmä

1+1

   

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea

4+4

Elokuvataiteen koulutusneuvosto

3+3

Muotoilun ja muodin koulutusneuvosto

3+3

Taiteen ja median koulutusneuvosto

3+3

   

Kauppakorkeakoulu BIZ

 

Kauppatieteen akateeminen komitea

4+4

Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä

1+1

Master's Programme Committee in Business Analytics

1+1

Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development

1+1

Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World

1+1

   
   

Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC

 

Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä

1

Degree Programme committee for Automation and Electrical Engineering

3+3

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

3+3

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta

4+4

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä

1+1

   

Insinööritieteiden korkeakoulu ENG

 

Insinööritieteiden akateeminen komitea

4+4

Insinööritieteiden koulutusneuvosto

3+3

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

4+4

Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä

3+3

   

Perustieteiden korkeakoulu SCI

 

Tuotantotalouden maisteriohjelman koulutusneuvosto

3+3

Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta (SCITEC)

2+2

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä 

1+1

   

Yhteiset ohjelmat

 

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG)

4+4

Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)

4+4

Creative Sustainability -ohjausryhmä

1+1

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG)

3+3

IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI)

3+3

Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto

2+2

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja vuodelle 2022. Haku aukeaa 8.11.2021 ja päättyy 30.11.2021 klo 23.59. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat 23.12.2021 mennessä.

Hakeminen tapahtuu suomen, ruotsin tai englannin kielellä osoitteesta beta.halloped.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Ohjeita hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta https://www.ayy.fi/fi/opiskelijaedustajat.

Lähtökohtaisesti hakukelpoisia ovat kaikki Aalto-yliopiston läsnäolevat perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat. Korkeakoulujen alaisiin toimielimiin hakukelpoisia ovat kyseisen korkeakoulun opiskelijat. Koulutusohjelmakohtaisiin toimielimiin haetaan lähtökohtaisesti kyseisen ohjelman opiskelijoita, mutta myös muiden saman korkeakoulun opiskelijoiden tai muuten perustellusti ohjelmaan liittyvien opiskelijoiden hakemuksia otetaan mielellään vastaan.

Päätösesitystä tehtäessä kuullaan ylioppilaskunnan piirissä toimivia yhdistyksiä. Hakijoiden nimet ja hakemukset voidaan luovuttaa yhdistysten toimijoille ja ylioppilaskunnan nimeämille hallopedvastaaville valintasuosituksien antamiseksi.

Ylioppilaskunta korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta, ja toivommekin hakijoiksi niin kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, eri sukupuolten edustajia kuin opiskelijoita mistä tahansa muustakin taustasta.

Valintakriteerit 

Valintapäätökset tehdään hakulomakkeeseen kirjoitettujen hakemusten perusteella. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi hakijan sähköpostiosoite, koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Mikäli pyrit vain varsinaiseksi tai vain varajäseneksi, mainitse siitä hakemustekstissä; pelkkä hakulomakkeen valintaruutu ei sido valintapäätöstä.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Kerro hakemuksessasi tiiviisti, mitä haluaisit kehittää Aalto-yliopistossa, korkeakoulussasi tai siinä yksikössä, johon haet opiskelijaedustajaksi.

Valinnassa otetaan huomioon myös eri alojen tai oppiaineiden sekä opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Etenkin akateemisten asiain komiteoiden valinnoissa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, järjestön opintovastaavana tai vastaavana toimimisesta, mutta halu ja motivaatio toimia opiskelijoiden eteen ehdottomasti riittää.

Otaniemessä 4.11.2021
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 

Lisätietoja ja apua hakemiseen:

Teemu Palkki
[email protected]
Vaikuttamisen asiantuntija, koulutuspolitiikka

Touko Heikkinen
[email protected]
Hallintoassistentti

Hallinnon opiskelijaedustajat 2022

 
Toimielin Jäsenet+varajäsenet
   

Aalto-yliopisto

 
Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 4+4+4
Tutkintolautakunta 3+3
Kielikeskuksen ohjausryhmä 3+3
Ravintolatoimikunta 3+3
Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 1+1
Aalto Junior -ohjausryhmä 1+1
Aalto Juniorin strateginen johtoryhmä 1+1
Aalto Ventures Programin strateginen johtoryhmä 1+1
Aalto Design Factoryn strateginen johtoryhmä 1+1
Tohtorinkoulutuksen työryhmä (DEWG) 1+1
Tutkimuksen ohjausryhmä (ReSG) 1+1
Unite! Alliance Academic Forum 2
   

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS

 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 4+4
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Leadership Team (huom! 2 v. kausi) 1
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä 2+2
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin koulutusneuvosto 3+3
Elokuvataiteen koulutusneuvosto 3+3
Muotoilun ja muodin koulutusneuvosto 3+3
Taiteen ja median koulutusneuvosto 3+3
Bachelor’s Programme in Design -koulutusneuvosto 2+2
   

Kauppakorkeakoulu BIZ

 
Kauppatieteen akateeminen komitea 4+4
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä 2+2
Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä 1+1
Master's Programme Committee in Business Analytics 1+1
Master's Programme Committee in People Management and Organizational Development 1+1
Master’s Programme Committee in Strategic Management in a Changing World 1+1
   

Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM

 
Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3
Kemian tekniikan koulutusneuvosto 3+3
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä 1+1
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijamarkkinointiryhmä 1+1
Kemian tekniikan korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä 2+2
   

Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC

 
Sähkötekniikan akateeminen komitea 4+4
Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto 3+3
Degree Programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology 3+3
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta 4+4
Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä 1+1
   

Insinööritieteiden korkeakoulu ENG

 
Insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4
Insinööritieteiden koulutusneuvosto 3+3
Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä 4+4
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä 3+3
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä 3+3
   

Perustieteiden korkeakoulu SCI

 
Perustieteiden akateeminen komitea 4+4
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 4+4
Informaatioverkostojen maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Matematiikan ja operaatiotutkimuksen maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Teknillisen fysiikan maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Tuotantotalouden maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta (SCITEC) 2+2
Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä  1+1
   

Yhteiset ohjelmat

 
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) 4+4
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4
Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 3+3
IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 3+3
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3
Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto 2+2

 

Lue lisää opiskelijaedustajista

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat Aallon opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Suvi Vendelin
Ajankohtaista Julkaistu:

Opiskelijan ääni kuuluu Aallon hallituksen nimityskomiteassa

Arkkitehtuurin opiskelija Suvi Vendelin on ensimmäisenä opiskelijana päässyt Aalto-yliopiston hallituksen nimityskomiteaan (engl. BNC, Board Nomination Committee) opiskelijajäseneksi. Hän osallistui ensimmäiseen kokoukseensa toukokuussa 2021 ja saa jatkaa komiteassa toisenkin vuoden.
Historiallisessa kuvassa kaksi henkilöä eduskuntatalon portailla pitävät kylttejä, joissa lukee "kehotamme homoseksuaalisuuteen" ja "olen hintti 25 tuntia vuorokaudessa".
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Miksi Prideä juhlitaan vielä?

Pride-kuukauden kunniaksi sateenkaariopiskelijajärjestö GAYY:n hallitus avaa tässä blogissa pride-liikkeen historiaa. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen on ollut pitkä ja kivinen tie jo tähän asti. Ymmärtämällä historiaa saamme paremman kuvan nykytilanteesta ja siitä, mihin asioihin on saatu muutosta ja mihin vielä tarvitaan muutosta. Yhteiskunta onneksi muuttuu paremmaksi paikaksi, mutta muutos ei tapahdu itsestään.
Asukkaan UKK
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYYkamoista asumista - uusi uutiskirje AYY:n asukkaille

Asukkaiden uutiskirje AYYkamoista asumista vastaa asukaskyselystä nousseeseen toiveeseen tiedottaa ajankohtaisista asumiseen liittyvistä asioista sähköpostitse. Uutiskirje ilmestyy noin viisi kertaa vuodessa.
Sampo Sainio
Ajankohtaista, Blogi Julkaistu:

Maailman kestävintä opiskelijan elämää?

AYY:n strategian mukaisesti ylioppilaskunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, mutta riittääkö pelkkä hiilineutraaliuden tavoittelu? Toimintamme kestävyyttä ei voida arvioida vain yhdellä mittarilla.