Asuminen

Pisteytys

Kaikki hakemukseen vaikuttavat pisteet lasketaan yhteen alla olevan pisteytyksen mukaisesti. Hakijat sijoitetaan voimassa olevaan jonoon pisteiden ja hakujärjestyksen perusteella. Lisäpisteiden hakemiseksi sinun on liitettävä kunkin hakemuksesi oheen liite, jonka perusteella haet pisteitä.

Selite

Pisteet

1. Sisäiset siirrot

AYY:n asunnosta toiseen AYY:n asuntoon muuttavat (sama asuntojono). Jos hakija saa sisäisten siirtojen pisteet, muita pisteytysohjeen kohtia ei enää huomioida.

+5 pistettä

2. Kiireellinen asunnontarve

Pisteet huomioidaan vain soluasuntoihin. Yhteen hakemukseen voidaan myöntää enintään kaksi pistettä kiireellisen asunnontarpeen perusteella. Kiireellisestä asunnontarpeesta on aina toimitettava todistus, jotta pisteet voidaan myöntää.

Kiireellisyyspisteet ovat kertaluonteisia ja ne ovat voimassa korkeintaan ensimmäiseen asuntotarjoukseen saakka tai kunnes hakemuksen kiireellisyys raukeaa. Jos hakija hylkää tarjouksen tai antaa sen vanhentua, hän menettää kiireellisyyspisteensä.

Perusteet:

 • Muualta kuin lähikunnista muuttavat hakijat.
  Lähikunnat = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
 • Määräaikaiset vuokrasopimukset (päättyvät alle 6 kk kuluessa)
 • Vuokranantajan irtisanoma vuokrasopimus
 • Asunnottomat
 • Muut erityisen painavat erityistapaukset, asuntotoimikunnan päätöksellä

+2 pistettä

3. Lapsi/raskaustodistus

Huomioidaan soluyksiöihin, yksiöihin, soluyksiöihin, solukaksioihin, kaksioihin ja sitä suurempiin asuntoihin. Seuraavista lapsista tai raskaustodistuksesta +1 piste.

+4 pistettä

4. Kaikki hakijat asumisoikeudellisia AYY:n jäseniä

Huomioidaan solukaksioihin, kaksioihin ja sitä suurempiin asuntoihin.

+1 piste

5. Ensimmäisen vuoden opiskelijat

Ensimmäisen vuoden opiskelijan piste koskee tutkinto-opiskelijoita. Piste huomioidaan vain soluasuntojonoihin. Ensimmäisen vuoden opiskelijan piste on voimassa 6 kk. Ensimmäisen vuoden opiskelijan haussa saman pistemäärän omaavien hakijoiden järjestys arvotaan.

+1 piste

6. Vaihto-opiskelijat

Vaihto-opiskelijapiste koskee vaihto-opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoihin verrattavissa olevia väliaikaisesti Suomeen saapuvia kansainvälisiä opiskelijoita. Piste huomioidaan vain soluasuntojonoihin. Vaihto-opiskelijapisteiden perusteella saman pistemäärän omaavien hakijoiden järjestys arvotaan.

+1 piste

7. Lääkärintodistus

Myönnetään asuntotoimikunnan päätöksellä.

+0-6 pistettä

Varallisuus ja tulot määritellään ARA:n asukasvalintaoppaan mukaisesti.  

8. Varallisuus

 • Soluasunnoissa ja yksiöissä: hakijan varallisuus yli 64 000 euroa
 • Kaksiossa, solukaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa: hakijoiden varallisuus yhteensä yli 79 000 euroa

– 1 piste

9. Kuukausitulot

 • Hakijan tulot yli 3000 euroa kuukaudessa.
 • Hakijaruokakunnan tulot yhteensä yli 5100 euroa.

– 1 piste

10. Kaverin ehdotus soluun

 • Sisäinen siirto +5 pistettä ja kaverin ehdotus +1 piste. Huomioidaan niihin solukokonaisuuden asuntoihin, joissa ehdotuksen tehnyt asuu.
+6 pistettä

11. Paluumuuttajat

 • Sisäinen siirto +5 pistettä ja kiireellinen asunnontarve +2 pistettä. Huomioidaan siihen asuntoryhmään, josta hakija on lähtenyt vaihtoon, työharjoitteluun tai ase- tai siviilipalvelukseen, sekä soluasuntoihin.
+7 pistettä

12. Kaverinvaihto

 • Sisäinen siirto +5 pistettä kerrottuna kahdella. Huomioidaan vain asuntoon, johon kaverinvaihtoa ollaan tekemässä.
+10 pistettä

 

Asuntotoimikunta

Asuntotoimikunta on toimielin, joka käsittelee asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset ja edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista. Tältä sivulta löydät tietoa asuntotoimikunnasta, ohjeet yhteydenottoa varten, sekä asuntotoimikunnan jäsenet.

Lue lisää
Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_1
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu