Asuminen

Ehdota kaveria soluun ja kaverinvaihto

Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_3

AYY:n asumisen ohjesääntöä on uudistettu ja se muuttuu 1.2.2020 alkaen. Suurimmat muutokset koskevat kaverinvaihtoa ja pisteytysohjetta sekä kaverin ehdottamista soluun, ja niillä pyritään mahdollistamaan yhteisöllisen asumisen eri muotoja sekä kehittämään toimintaa kohti AYY:n kiinteistöstrategiassa asetettuja tavoitteita. Näiden isompien muutosten ohella on ohjesäännöstä korjattu myös mm. vanhentuneita sekä vaihtuneita termejä.

Kaverin ehdottaminen soluun 

Täysin uutena lisäyksenä asumisen ohjesääntöön on tullut mahdollisuus ehdottaa kaveria soluun. AYY:n soluasunnossa asuvalla on 1.2.2020 eteenpäin oikeus ehdottaa omaan solukokonaisuuteensa vuokralaiseksi jo AYY:llä ensivuokralaisena asuvaa henkilöä. Tällöin kaveruksilla on paremmat mahdollisuudet päätyä asumaan samaan solukokonaisuuteen. Ehdotettava kaveri saa lisäpisteet asuntohakemukseensa, jotta hakemus olisi jonon kärjessä. Sisäisestä siirrosta kaveriehdotus eroaa siten, että ehdotettavan kaverin ei tarvitse asua samassa asuntoryhmässä (esimerkiksi Teekkarikylä solu) kuin ehdottaja, vaan hän voi asua myös esimerkiksi yksiössä tai kaksiossa. 

Lisäys ohjesäännön pykälään 8 (Poikkeukset hakumenettelyssä): “Soluasuntokokonaisuudessa asuvalla on oikeus ehdottaa soluasuntokokonaisuudesta vapautuvaan huoneeseen uutta vuokralaista AYY:n asumisoikeutetuista jäsenistä. Ehdotettavalla vuokralaisella on oltava ennestään ensivuokrasuhde AYY:n kanssa.” 

Esimerkki: Minna asuu JMT1 soluasunnossa, jossa ei tunne kämppiksiään, ja jossa asukkaiden vaihtuvuus on suurta. Minnan kaveri Liisa asuu samassa talossa, mutta hänkään ei ole päässyt tutustumaan kämppiksiinsä ja haluaisi muuttaa samaan solukokonaisuuteen Minnan kanssa. Minna voi ehdottaa Liisaa samaan soluun kanssaan, jolloin jonkun asukkaan muuttaessa pois kaverukset pääsevät kämppiksiksi.

Ohjeet miten toimia, löydät tämän sivun lopusta!

Kaverinvaihto 

Asukkaan lähtiessä kaveri- tai perheasunnosta on asuntoon jäävällä AYY:n asumisoikeutetulla vuokralaisella oikeus tehdä asuntoon kaverinvaihto. Kaverinvaihdossa tulee täyttyä kaksi ehtoa: 

 1. Kaverinvaihdon voi tehdä vain, jos asunnossa on asuttu yhdessä vähintään kaksi kuukautta (aiemmin kuusi kuukautta). 

 2. Kaverinvaihdolla uudeksi asukkaaksi voi tulla vain henkilö, joka jo valmiiksi asuu AYY:n asunnossa päävuokralaisena. 

Muutos on tehty käytännössä pykälään 22 (Perhe- ja kaverisopimusten irtisanominen), muutos lihavoituna: “Jos AYY:n asumisoikeudellinen vuokralainen haluaa jatkaa asumista samassa asunnossa vuokrasuhteen purkautumisen jälkeen, hänellä on mahdollisuus solmia uusi perhe- tai kaveriasuntosopimus uuden vuokralaisen kanssa kyseiseen asuntoon. Edellytyksenä kuitenkin on, että vuokrasuhde on ennen tätä jatkunut keskeytyksettä vähintään kaksi (2) kuukautta. Asuntoon muuttavalla uudella vuokralaisella on oltava ennestään ensivuokrasuhde AYY:n kanssa.” 

Esimerkki: Matti ja Ville saavat kaksion 1.2. alkaen. Ville saa kuitenkin heti muuton jälkeen tarjouksen yksiöstä ja irtisanoo yhteisen sopimuksen päättymään omalta osaltaan 31.3. Matti voi tehdä asuntoon kaverinvaihdon 1.4. alkaen, kunhan uusi kaveri on jo AYY:llä ensivuokralaisena.

Muutosten vaikutukset 

Pykälä 10 (asunnon vastaanottamisen aiheuttama karenssi) on muutosten jälkeen kokonaisuudessaan seuraava, lisäys lihavoituna: “Kun asunnonhakija ottaa vastaan AYY:n asunnon, hänelle ei tarjota uutta AYY:n asuntoa samasta asuntoryhmästä ennen kuin vuokrasuhde on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta. Kuuden (6) kuukauden karenssista voidaan poiketa, mikäli kyseessä on kaverinvaihto tai kaverin ehdottaminen soluasuntoon. Lisäksi kun asunnonhakija ottaa vastaan AYY:n asunnon, hänelle ei tarjota mitään uutta AYY:n asuntoa, ennen kuin vuokrasuhde on kestänyt vähintään kaksi (2) kuukautta.” Riittää siis, että sekä kaverinvaihdossa että kaverin ehdottamisessa soluun ovat uudet vuokralaiset asuneet aikaisemmissa AYY:n asunnoissaan kaksi kuukautta, vaikka sisäisen siirron 6 kuukauden karenssi ei täyttyisi. 

Sekä kaverinvaihdossa että kaverin ehdottamisessa soluun ehtona on edelleen se, että vaihdettavan tai ehdotettavan henkilön tulee olla AYY:n ensivuokralainen. Tällöin jonojen ohitusta ei tapahdu, kun vuokralaiselta vapautuu asunto tarjottavaksi muille jonottajille. 

Muutoksilla pyritään helpottamaan erityisesti yhteisöllistä asumista. Nyt solussa asuvilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kenen kanssa asuu, ja kaverinvaihto helpottuu, vaikka kämppis esimerkiksi saisikin yllättäen asunnon muualta.

Pisteytysohjeen muutokset 

Ohjesäännön liitteenä olevaan pisteytysohjeeseen on lisätty kolme kohtaa: kaverinvaihdon pisteet, paluumuuttajan pisteet sekä kaverin ehdottamisen pisteet. Näistä pisteytyksistä kaverinvaihdon sekä paluumuuttajan pisteet ovat olleet käytössä jo aiemmin, mutta niitä ei ollut aiemmin kirjattu pisteytysohjeeseen. Paluumuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on esimerkiksi opiskelijavaihdon tai asepalveluksen ajaksi muuttanut pois AYY:n asunnosta, ja pisteet saa samaan asuntoryhmään kuin siihen, josta on muuttanut pois, sekä halutessaan soluasuntoihin. 

Pisteytysohje kokonaisuudessaan, lisäykset lihavoituna: 

Selite

Pisteet

1. Sisäiset siirrot

AYY:n asunnosta toiseen AYY:n asuntoon muuttavat (sama asuntojono). Jos hakija saa sisäisten siirtojen pisteet, muita pisteytysohjeen kohtia ei enää huomioida.

+5 pistettä

2. Kiireellinen asunnontarve

Pisteet huomioidaan vain soluasuntoihin. Yhteen hakemukseen voidaan myöntää enintään kaksi pistettä kiireellisen asunnontarpeen perusteella. Kiireellisestä asunnontarpeesta on aina toimitettava todistus, jotta pisteet voidaan myöntää.

Kiireellisyyspisteet ovat kertaluonteisia ja ne ovat voimassa korkeintaan ensimmäiseen asuntotarjoukseen saakka tai kunnes hakemuksen kiireellisyys raukeaa. Jos hakija hylkää tarjouksen tai antaa sen vanhentua, hän menettää kiireellisyyspisteensä.

Perusteet:

 • Muualta kuin lähikunnista muuttavat hakijat.
  Lähikunnat = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
 • Määräaikaiset vuokrasopimukset (päättyvät alle 6 kk kuluessa)
 • Vuokranantajan irtisanoma vuokrasopimus
 • Asunnottomat
 • Muut erityisen painavat erityistapaukset, asuntotoimikunnan päätöksellä

+2 pistettä

3. Lapsi/raskaustodistus

Huomioidaan soluyksiöihin, yksiöihin, soluyksiöihin, solukaksioihin, kaksioihin ja sitä suurempiin asuntoihin. Seuraavista lapsista tai raskaustodistuksesta +1 piste.

+4 pistettä

4. Kaikki hakijat asumisoikeudellisia AYY:n jäseniä

Huomioidaan solukaksioihin, kaksioihin ja sitä suurempiin asuntoihin.

+1 piste

5. Ensimmäisen vuoden opiskelijat

Ensimmäisen vuoden opiskelijan piste koskee tutkinto-opiskelijoita. Piste huomioidaan vain soluasuntojonoihin. Ensimmäisen vuoden opiskelijan piste on voimassa 6 kk. Ensimmäisen vuoden opiskelijan haussa saman pistemäärän omaavien hakijoiden järjestys arvotaan.

+1 piste

6. Vaihto-opiskelijat

Vaihto-opiskelijapiste koskee vaihto-opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoihin verrattavissa olevia väliaikaisesti Suomeen saapuvia kansainvälisiä opiskelijoita. Piste huomioidaan vain soluasuntojonoihin. Vaihto-opiskelijapisteiden perusteella saman pistemäärän omaavien hakijoiden järjestys arvotaan.

+1 piste

7. Lääkärintodistus

Myönnetään asuntotoimikunnan päätöksellä.

+0-6 pistettä

Varallisuus ja tulot määritellään ARA:n asukasvalintaoppaan mukaisesti.  

8. Varallisuus

 • Soluasunnoissa ja yksiöissä: hakijan varallisuus yli 64 000 euroa
 • Kaksiossa, solukaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa: hakijoiden varallisuus yhteensä yli 79 000 euroa

– 1 piste

9. Kuukausitulot

 • Hakijan tulot yli 3000 euroa kuukaudessa.
 • Hakijaruokakunnan tulot yhteensä yli 5100 euroa.

– 1 piste

10. Kaverin ehdotus soluun

 • Sisäinen siirto +5 pistettä ja kaverin ehdotus +1 piste. Huomioidaan niihin solukokonaisuuden asuntoihin, joissa ehdotuksen tehnyt asuu.
+6 pistettä

11. Paluumuuttajat

 • Sisäinen siirto +5 pistettä ja kiireellinen asunnontarve +2 pistettä. Huomioidaan siihen asuntoryhmään, josta hakija on lähtenyt vaihtoon, työharjoitteluun tai ase- tai siviilipalvelukseen, sekä soluasuntoihin.
+7 pistettä

12. Kaverinvaihto

 • Sisäinen siirto +5 pistettä kerrottuna kahdella. Huomioidaan vain asuntoon, johon kaverinvaihtoa ollaan tekemässä.
+10 pistettä

 

 

Kuinka ehdotan kaveria soluun? 

 1. Ota ensimmäisenä yhteyttä AYY:n asumisen palveluihin, esimerkiksi tällä lomakkeella: tarvitsemme tiedon henkilöstä, jota soluun ehdotat (koko nimi sekä osoite). 

 2. Tämän jälkeen kaverisi voi tehdä hakemuksen solukokonaisuutesi asuntoihin ja lisätä hakemukseen kiireellisyyspisteliitteeksi vapaamuotoisen selvityksen siitä, että kyseessä on kaverin ehdottaminen soluun. Liitteestä tulee käydä ilmi ehdottajan koko nimi sekä osoite. 

  1. Domossa voi valita hakemukseen yksittäisiä asuntoja, mutta tämä vaatii hieman työtä, sillä kaikki solukokonaisuuden asunnot eivät suinkaan ole samanlaisia (esimerkiksi pinta-ala, sekä tällöin myös vuokra, vaihtelee huoneesta riippuen).  

  2. Asumisneuvojat eivät valitettavasti voi muokata hakemuksista pois asuntoja, joten asuntojen valintatyö on hakijan tehtävä. Varmistathan siis, että olet hakenut oikeita asuntoja!  

  3. Mikäli kaveri on jossain aiemmassa hakemuksessa hakenut kyseisiä soluasuntoja muiden soluasuntojen lisäksi, tulee hänen poistaa aiemmasta hakemuksesta nämä soluasunnot ja hakea niitä uudella hakemuksella. 

Kun solukokonaisuudesta vapautuu asunto, tarjotaan se jonossa ensimmäisenä olevalle. Asumisneuvojien on mahdotonta arvioida, milloin tarjous voidaan tehdä, joten hakijan tulee pitää silmällä sähköpostiaan mahdollisen tarjouksen varalta. Kaverinehdotuspisteillä hakemus päätyy jonon kärkipäähän, mutta jonossa saattaa silti olla edellä esimerkiksi paluumuuttajia tai aikaisemmin kaverinehdotushakemuksen jättäneitä. 

Mikäli kaveria ehdottanut asukas muuttaa pois ennen kuin tarjous ehditään kaverille tehdä, poistetaan kaverinehdotuspisteet hakemukselta. 

Asuntotoimintaa koskevat säännöt ja strategia

Asumisen ohjesääntö, järjestyssäännöt, linjapaperi ja kiinteistöstrategia

Read more
kerrostalo
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu