Asuminen

Asuntotoimikunta

Asuntotoimikunta on toimielin, joka käsittelee asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset ja edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista.

Asuntotoimikunnassa on kolme asukkaiden edustajaa ja kolme ylioppilaskunnan hallituksen nimeämää edustajaa. Asukkaiden edustajat nimittää asumisen yhteistyöelin. Lisäksi asuntotoimikunnalla on sihteerinään AYY:n työntekijä. Toimikunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa Aalto-yliopiston luentokausien aikana.

Kokousten pöytäkirjat ovat julkisia ja ne saa pyydettäessä nähtäväksi AYY:n palvelutoimistolta. Asuntotoimikunnan jäsenet eivät kuitenkaan kommentoi keskeneräisiä asioita toimikunnan ulkopuolisille.

Asuntotoimikunnan tehtävät nykyisen asuntoloiden hallinto-ohjesäännön mukaan

  • Päättää asukkaiden valinnan sekä asumisoikeuden tarkistamisen periaatteista ja menettelytavoista asumisen ohjesäännön puitteissa
  • Valvoa asukkaiden valinnan ja asumisoikeuden tarkistamisen toteutumista
  • Käsitellä päätäntävaltaansa kuuluvat asukkailta tulleet asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset
  • Edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa
  • Päättää asioista, jotka asumisen yhteistyöelin, yksittäinen asuntoneuvosto tai asukasvastaava, ylioppilaskunnan hallitus, edustajisto tai taloustoimikunta katsoo tarpeelliseksi saattaa asuntotoimikunnan ratkaistavaksi
  • Valmistella ylioppilaskunnan hallitukselle muutokset asumisen ohjesääntöön

Lisätietoja asuntotoimikunnan työstä antaa asuntotoimikunnan puheenjohtaja ([email protected]).

Pisteytys
Hakemus AYY:n asuntotoimikunnalle

Yhteydenotto asuntotoimikuntaan

Voit olla yhteydessä asumistoimikuntaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että AYY:n määrittelemä asumisoikeuden opintopisteraja ei kohdallasi täyty, tai haluaisit hakea lisäpisteitä asumisjonossa, vaikka tilannettasi ei ole määritelty asumisen pisteytysohjeessa. Mikäli haet lisäpisteitä tai asumisoikeusajan pidentämistä terveydellisin perustein, ei hakemustasi voida käsitellä ilman lääkärinlausuntoa. Tee siis hakemus vasta, kun sinulla on liittää siihen kuva alkuperäisestä lääkärinlausunnosta. Kuvakaappaus Omakannan sivuilta ei riitä lääkärinlausunnoksi.

Jos haet muuttopäivän siirtämistä, tee se hyvissä ajoin. Kun olet hyväksynyt asuntosi irtisanomisen, tarjoamme asuntoa seuraavalle asukkaalle. Voimme tarjota asuntoa seuraavalle asukkaalle jo kaksi kuukautta ennen voimassa olevan vuokrasopimuksen päättymistä. Kun uusi asukas on tehnyt sopimuksen, se alkaa heti edellisen päätyttyä, eikä muuttopäivää voi enää siirtää. Ilmoita muuttopäivän lykkäyksen hakemisesta asuntotoimikunnan lisäksi AYY:n asumisen palveluihin.

Hakemus

Voit lähettää hakemuksen asuntotoimikunnalle kirjallisesti asuntotoimikunnan sähköisellä lomakkeella.
Lomakkeesta löydät ohjeet sen täyttämiseksi. Lähetä lomakkeen yhteydessä kaikki liitteet, jotka haluat otettavan huomioon hakemustasi käsitellessä. Varmista, että lomakkeeseen merkitsemäsi sähköpostiosoite on toimiva, sillä päätökset toimitetaan vain sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen.

Asuntotoimikunnan päätöksistä valittaminen

Jos olet tyytymätön sinua koskevaan päätökseen, voit vaatia asuntotoimikuntaa tarkistamaan päätökset. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kahden viikon kuluessa päätöksen julkistamisesta. Seuraa siis sähköpostiasi! Tarkistuspyyntö tehdään saman lomakkeen kautta, kuin alkuperäinen hakemus. Liitä mukaan kaikki alkuperäisestä hakemuksesta puuttuneet tai hakemuksen jättämisen jälkeen muuttuneet liitteet, joiden perusteella haluat päätöstä tarkistettavan.

Asuntotoimikunta käsittelee tarkistuspyynnön seuraavassa kokouksessaan ja esittää tarkistetun, lopullisen ja perustellun päätöksensä viimeistään yhden kuukauden kuluttua tarkistuspyynnön jättämisestä. Jos olet yhä tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Asuntotoimikunta ei ota asiaasi yhden tarkastuspyynnön jälkeen enää uuteen käsittelyyn.

Asuntotoimikunnan (ATMK) jäsenet vuonna 2022

AYY:n edustajat

Lauri Jurvanen – Puheenjohtaja – [email protected]
Sampo Sainio

Asukkaiden edustajat

Pinja Heikkinen
Onni Poikkeus
Sampo Hanhirova

Sihteeri: Anniina Hakatie – [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu