Asuminen

Asuntotoimikunta

Asuntotoimikunta on toimielin, joka käsittelee asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset. Tältä sivulta löydät tietoa asuntotoimikunnasta, ohjeet hakemuksen tekemisestä asuntotoimikunnalle sekä asuntotoimikunnan jäsenet.

Asuntotoimikunta (ATMK) toimii ylimpänä auktoriteettina AYY:n asumisen sääntöjä tulkitessa. Jos hakija esimerkiksi kokee, että hänen elämäntilanteensa oikeuttaisi kiireellisyyspisteisiin asuntoa hakiessa, mutta pisteytysohjeet eivät suoraan tilannetta mainitse, asuntotoimikunta voi hakemuksesta käsitellä asian ja päättää mahdollisesti myöntää kiireellisyyspisteet.

Asuntotoimikuntaan kuuluu kolme AYY:n nimeämää edustajaa ja kolme asukkaiden edustajaa, jotka nimeää AYY:n asumisen yhteistyöelin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Asuntotoimikunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Asuntotoimikunnan pöytäkirjat ovat julkisia ja ne saa pyydettäessä nähtäväksi AYY:n palvelutoimistolta.

Asuntotoimikunnan jäsenet eivät voi kommentoida mitään asuntotoimikunnassa sillä hetkellä käsiteltävää asiaa. Lisätietoja asuntotoimikunnan työstä antaa asuntotoimikunnan puheenjohtaja ([email protected]).

Asuntotoimikunta käsittelee esim. seuraavia asioita

  • Jälleenvuokraussääntöjen soveltaminen ja niistä poikkeaminen
  • Asuntojonopisteiden myöntäminen perusteilla, joita ei mainita AYY:n pistelaskuohjeessa
  • Asumisoikeuden keskeyttäminen määräajaksi erikoistapauksissa
  • Asumisoikeuden säilyttäminen, vaikka AYY:n määrittelemä opintopisteraja (18op lukuvuodessa) ei oliskaan täyttynyt
  • Muuttopäivänsiirron myöntäminen, jos toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanominen aiheuttaa kohtuuttomia hankaluuksia vuokralaiselle
Pisteytys

Ohjeet hakemuksen tekemisestä asuntotoimikunnalle

Kaikki hakemukset tehdään kirjallisesti ja ne toimitetaan AYY:lle. Hakemukset tehdään asuntotoimikunnan sähköisellä lomakkeella.

Lomakkeesta löydät ohjeet sen täyttämiseksi. Lähetä lomakkeen yhteydessä kaikki liitteet, jotka haluat otettavan huomioon hakemustasi käsitellessä. Asuntotoimikunnan päätöksistä tiedotetaan hakijoita sähköpostilla, joten varmista että AYY:lla on sinulta tiedossa toimiva sähköpostiosoite, jota seuraat.

Asuntotoimikunnan päätöksistä valittaminen

Jos hakija on tyytymätön häntä koskevaan päätökseen, hän voi vaatia asuntotoimikuntaa tarkistamaan päätökset. Tarkistuspyyntö on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa päätöksen julkistamisesta. Tarkistuspyyntö tehdään samoin, kuin alkuperäinen hakemus: kirjallisesti asumisen palveluihin. Mukaan on liitettävä kaikki alkuperäisestä hakemuksesta puuttuneet tai väliaikana muuttuneet seikat, joiden perusteella hakija toivoo päätöstä tarkistettavan.

Asuntotoimikunta käsittelee tarkistuspyynnön seuraavassa kokouksessaan ja esittää tarkistetun, lopullisen ja perustellun päätöksensä hakijalle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua tarkistuspyynnön jättämisestä. Jos hakija on yhä tyytymätön päätökseen, hän voi valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Huomattavaa on, että asuntotoimikunnan päätöksistä voi valittaa toiseen kertaan ainoastaan hallinto-oikeuteen.

Asuntotoimikunnan (ATMK) jäsenet vuonna 2021

AYY:n edustajat

Kirsi Veijola – Puheenjohtaja – [email protected]
Samuli Vehkomäki
Lauri Jurvanen

Asukkaiden edustajat

Pinja Heikkinen
Sabine Okoroego
Ilari Kuoppala

Sihteeri: Maria Liimatta-Tuominen – [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu