Asuminen

Asukkaat ja linnanisännät vaikuttamassa

AYY:lla asukkaat pääsevät monin tavoin vaikuttamaan omaan asumisviihtyvyyteen ja kehittämään asumista. Asukkaat voivat vaikuttaa linnanisäntinä, talokokouksissa, asukasneuvostossa ja asumisen yhteistyöelimessä.
Atlantinkatu 7_6

Linnanisännät ja talokokoukset

Jokaisessa AYY:n kiinteistössä on oma linnanisäntä. Hän on asukkaiden valitsema luottamushenkilö, joka toimii asukkaiden ja ylioppilaskunnan välisenä yhteyshenkilönä. Linnanisännän tehtäviin kuuluu mm.  tarkkailla talon kuntoa ja vastata asukkaiden kysymyksiin talosta.

Linnanisännät valitaan vuosittain järjestettävissä talokokouksissa marras-joulukuussa. Toimikausi on kalenterivuoden pituinen. Linnanisännille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, virkistyksiä ja tehtäviin koulutetaan toimikauden alkaessa. Tehtävien hoitamisesta maksetaan kuukausittainen 90 euron palkkio ja akateemisena tunnuksena saa käyttää linnanisännän nauhaa ja merkkiä.

Talokokouksia järjestetään vuosittain ja sinne ovat tervetulleita kaikki kyseisen talon asukkaat. Esityslista jaetaan talon ilmoitustaululla ja tiedotteena jokaiseen asuntoon. Kokouksessa valitaan linnanisäntä ja asukasneuvosto. Lisäksi voidaan keskustella ajankohtaisista asumiseen liittyvistä kehityskohteista.

Asukasneuvosto

Talokokouksissa voidaan myös valita asukasneuvosto, joka voi tehdä esityksiä asumisviihtyvyyteen, kehittää talon tiloja ja järjestää asukkaille monenlaista toimintaa. Kehittämisehdotuksia voi välittää myös AYY:lle, jolloin ehdotusten toteuttamiseksi saa apua. Asukasneuvostot saavat rahoitusta ylioppilaskunnalta esimerkiksi yhteisiin kalustehankintoihin ja illanviettoihin. Monenlaisia ideoita voidaan toteuttaa, esimerkiksi sisustaa yhteistiloja, järjestää asukkaiden illanviettoja ja vaikuttaa vaikka talon lenkkisaunavuoroihin.

Asukasneuvostossa voi olla 3-8 henkilöä ja puheenjohtajana toimii talon linnanisäntä.
 

Asumisen yhteistyöelin ASY

Asumisen yhteistyöelimen tarkoituksena on kehittää AYY:n asumista laajempana kokonaisuutena. Yhteistyöelimen jäsenet kehittävät linnanisäntien toimintaa ja voivat halutessaan vaikuttaa asumisen ohjesääntöihin. Lisäksi yhteistyöelin nimittää edustajansa asuntotoimikuntaan ja talousjohtokuntaan.

Asumisen yhteistyöelimeen valitaan tammikuussa 6-10 linnanisäntää ja 2-3 ylioppilaskunnan edustajaa.

Asuntotoimikunta

Asuntotoimikunta käsittelee asukkailta tulleita asumiseen liittyviä anomuksia ja valituksia asumisen ohjesäännön puitteissa. Näihin kuuluu esimerkiksi lisäpisteiden myöntäminen asuntojonoihin, muuttopäivän lykkääminen ja asumisoikeusajan pidennys. Toimikunta kokoustaa kuukausittain ja se koostuu asukkaiden ja AYY:n edustajista. Lue lisää asuntotoimikunnan omilta sivuilta.
 

HOAS-valtuuskunta ja hallitus

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) ylintä päätäntävaltaa valvovat opiskelijat. Hoas omistaa ja vuokraa noin 10 000 opiskelija-asuntoa pääkaupunkiseudulla. Valtuuskunnan jäsenet vaikuttavat säätiön toimintaan linjaavalla tasolla, kun taas hallitus ohjaa päätöksien toimeenpanoa ja tukee säätiön johtoa työssään.

AYY valitsee vuosittain edustajiaan valtuuskuntaan ja vuorovuosittain hallitukseen. Edustajat toimivat linkkinä ylioppilaskunnan ja säätiön välillä. Tehtävä edellyttää ymmärrystä ylioppilaskunnan asuntopoliittisista tavoitteista ja paneutumista kokouksissa käsiteltäviin asioihin. Hyödyksi on kokemus kiinteistötoiminnasta, talousasioista tai asuntopolitiikasta.

Valtuuskunnan jäsenet ja puheenjohtaja

Valtuuskuntaan valitaan jäsenet ja puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi. Kokouksia on kaksi vuodessa. AYY nimittää valtuuskuntaan neljä jäsentä ja neljä varajäsentä, joista puolet ovat erovuorossa vuorovuosittain.

Yksi valtuuskunnan varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi. Kokousten puheenjohtamisen lisäksi valtuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus

Hoasin hallitus ohjaa säätiön toimintaa yksityiskohtaisemmalla tasolla ja tukee säätiön johtoa työssään. Jäsenen kausi on kaksivuotinen. AYY nimittää hallituksen jäsenistä kaksi, seuraavan kerran kaudeksi 2020-2021.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu